ข่าวดีสุดร้อนแรงของกรมขนส่งทางบก เสาร์-อาทิตย์ สอบใบขับขี่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวล่ามาแรง และนับเป็นข่าวดีที่เปิดโอกาสให้พี่น้องพนักงานประจำทั้งหลายอย่างเราๆท่านๆ สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์วันเสาร์-อาทิตย์  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาต ในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เว้นแต่กรณีผ่านการอบรมและทดสอบเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบขับขี่เท่านั้น

ในส่วนของโครงการดังกล่าวประกอบขึ้นในปีงบประมาณ 2562  โดยเปิดให้มีการอบรมทั้งหมด 12 รุ่น  ระยะเวลาในแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมและทดสอบทั้งสิ้นรวม 2 วัน  โดยวันเสาร์เป็นหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก  และเข้ารับการสอบข้อเขียน E-exam และวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามขับรถ โดยใช้ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตในวันราชการปกติ

กำหนดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่จักรยานยนต์เสาร์-อาทิตย์ มีดังนี้

 • รุ่นที่ 227 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561
 • รุ่นที่ 228 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
 • รุ่นที่ 229 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
 • รุ่นที่ 230 วันที่ 18-20 มกราคม 2562
 • รุ่นที่ 231 วันที่ 16-17 กุมพาพันธ์ 2562
 • รุ่นที่ 232 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
 • รุ่นที่ 233 วันที่ 20-21 เมษายน 2562
 • รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
 • รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
 • รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
 • รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
 • รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพียงแห่งเดียว สำหรับโครงการนี้!!!

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่ลางานในวันปกติ หรือไม่สะดวกต่อการมาทำใบอนุญาตขับขี่จะได้มีทางเลือกที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ต้องขอบคุณโครงการดีๆจากกรมการขนส่งทางบก

ดูเพิ่มเติม

Comments

comments

You May Also Like