จอดมั่วจงระวัง!! เจอยก ปรับหนักก่อนสิ้นปี 60 นี้

พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการร่างระเบียบให้เอกชนเข้ามายกรถผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90

โดยขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)ได้ร่างข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการเคลื่อนย้ายรถ การใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก2522 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)ลงนามในระเบียบการก่อนส่งไปประกาศพระราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสามารถเสนอ ผบ.ตร.ลงนามได้ภายในเดือนก.ย. และจะมีการประกาศใช้ก่อนสิ้นปี 60 นี้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้แล้วสตช.ได้มอบหมายให้โรงพักแต่ละจังหวัดและแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างเอกชนให้เข้ามายกรถโดยแต่ละกองบังคับการจะต้องเป็นผู้พิจารณาโดยยึดตามร่างระเบียบที่ได้จัดทำขึ้น รวมทั้งจะต้องพิจารณาด้วยว่าพื้นที่นั้นสมควรจะใช้เอกชนเข้ามาดำเนินการหรือไม่หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นจำนวนน้อย และไม่กระทบต่อสภาพการจราจรโรงพักก็สามารถใช้อุปกรณ์การยกรถที่มีอยู่ดำเนินการเองได้ แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนฝ่าฝืนกฎเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรจึงจำเป็นที่จะให้เอกชนเข้ามาช่วยดูแลเพราะปัจจุบันเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

สำหรับอัตราค่าบริการ อ้างอิงจากราคายกรถของเอกชน ดังนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลรถเก๋ง รถกระบะอัตราค่ายกรถประมาณ 1,000 บาท รถ 6 ล้ออัตราค่ายก 2,500 บาท รถสิบล้ออัตราค่ารถยก 3,000 บาทหากต้องมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมราคาเพิ่มอีก 500 บาท ด้านการเก็บรักษาเก๋ง อัตรา 500 ต่อคันต่อวัน รถบรรทุกตั้งแต่ 4- 6 ล้อขึ้นอัตรา 750 บาทต่อคันต่อวัน รถบรรทุกตั้งแต่ 10ล้อขึ้นไปอัตรา 1,000 บาทต่อคันต่อวัน  นอกจากนี้ยังเสียค่าปรับอีกไม่เกิน 1,000 บาท เพราะฉะนั้นหากเป็นรถเก๋ง เดิมเคยจ่ายแค่ 1,200 บาท ต่อไปนี้จะต้องจ่ายขั้นต่ำที่  2,000 บาท โดยบวกกับค่าปรับอีก 500 บาท

Comments

comments

You May Also Like