แช๊ะ! ภาพจับคนทำผิดกฎจราจรอาชีพใหม่รายได้ดี!!

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับผู้กระทำผิด ตามพ.ร.บ. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก่ผู้แจ้งข้อมูล และนำไปสู่การจับปรับทำเอาฮือฮากันไปทั้งเมือง

อันที่จริงแล้วพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ เป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี 2535 หรือกว่า 25 ปีมาแล้ว และกฎหมายนี้ก็เป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะในเมืองกรุงเท่านั้น เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลมีหลายช่องทางที่จะให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา และช่วยทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีผลไปเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ระบุถึงวิธีการแจ้งความนำจับผู้กระทำความผิดว่าให้สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมหลายช่องทาง

กรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางรับแจ้งดังนี้
1. ทางโทรศัพท์สายด่วนสำนักเทศกิจ โทร.0 2465 6644
2. ทางไปรษณีย์:สำนักเทศกิจเลขที่ 1ถนนเทศบาลสาย1แขวงวัดกัลยาณ์เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
3. ทาง อีเมล์ citylaw_bma@hotmail.com
4. ทางแอปพลิเคชั่น Line: @ebn6703w
5. แจ้งที่สำนักงานเขตพื้นที่นั้นๆ โดยต้องมีหลักฐาน อาทิ ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่แสดงถึงการกระทำผิดที่ชัดเจนประกอบด้วยเช่น หมายเลขทะเบียนรถคันที่กระทำผิดวัน เวลา และสถานที่กระทำผิด และหากทราบชื่อผู้กระทำผิดก็ระบุมาด้วยได้

หลังจากประกาศแถลงให้รับทราบโดยทั่วกันไม่กี่วันขณะนี้มีผู้แอดไลน์มากว่าแล้ว 31,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ที่ประสงค์จะร่วมแจ้งเบาะแสจำนวนไม่น้อยและก็ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าก็ยังแบ่งเงินรางวัลนำจับให้กึ่งหนึ่งรับกันสดๆ ให้เห็นกันจริงๆ แล้วกว่า 40 รายแล้วเป็นความผิดการขับขี่ และตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าซึ่งค่าปรับส่วนใหญ่อยู่ที่500บาทก็ได้รับเงินรางวัลไปรายละ 250 บาท

Comments

comments

You May Also Like