ผ่อนรถไม่ไหวส่งคืนไฟแนนส์ ไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนต่าง!!

เรื่องการผ่อนรถไม่ไหวแล้วเอาไปคืนไฟแนนส์ ส่วนใหญ่จะโดนเรียกค่าส่วนต่าง ซึ่งผู้เช่าซื้อมักจะยอมรับสภาพโดยไม่ต่อสู้คดี แต่มันมีกรณีที่คดีพลิก เลยขอยกตัวอย่างมาให้อ่านกัน แต่ต้องบอกก่อนว่า เรื่องพวกนี้ต้องดูเป็นกรณีไป จะมาเหมารวมว่า ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างทุกกรณีไม่ได้เพราะมันต้องดูสัญญาประกอบด้วย แล้วทนายก็ต้องเก่งพอสมควร ถึงจะทำให้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างได้

  • คำพิพากษาของศาลฎีกาเลขที่ 14324/2558
    ไฟแนนซ์ฟ้องผู้เช่าซื้อ ให้คืนรถ หรือชดใช้เงิน 265,410 บาท และค่าเสียหาย 47,190 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,630 บาท กับดอกร้อยละ 7.5 /ปี ของเงินต้น 312,600 บาท จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ
  • ผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายเริ่มต้นติดต่อกับไฟแนนส์เพื่อจะคืนรถยนต์เพราะไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ แสดงให้เห็นจุดประสงค์ของผู้เช่าซื้อที่ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ไฟแนนส์ตกลงและนัดหมายรับรถยนต์ ในเอกสาร มีข้อความแสดงว่าได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจากผู้เช่าซื้อ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ตรงกับจุดประสงค์ที่ตกลงกันข้างต้นแล้ว ถือว่าไฟแนนส์รับมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแล้ว


การที่ผู้เช่าซื้อส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ตัวแทนของไฟแนนส์ จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ไฟแนนส์ สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันนับแต่วันดังกล่าวแล้ว เมื่อผู้เช่าซื้อมิได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไม่ปรากฏว่าขณะเลิกสัญญา ผู้เช่าซื้อมีหนี้ที่ต้องรับผิดต่อไฟแนนส์อย่างไร ผู้เช่าซื้อจึงไม่ต้องรับผิดต่อไฟแนนส์ตามฟ้องสัญญาที่ทำกับไฟแนนส์แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าใครจะต่อสู้คดี ก็อาจจะชนะได้ ตามคำพิพากษาที่เอามาให้ดู
Cr.เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม

Comments

comments

You May Also Like