ผิดกฏหมาย!! กรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล

ป้ายทะเบียนรถเลียนแบบลายกราฟฟิกป้ายประมูลช่วงนี้เห็นบ่อยขึ้นวิ่งกันเกลื่อนถนน ซึ่งความจริงแล้วกรอบป้ายทะเบียนกราฟฟิกกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับป้ายทะเบียนที่มาจากรถประมูลเท่านั้น ผู้ที่ทำลอกเลียนแบบก็ผิดกฎหมายเต็มๆ สิครับ

สำหรับผู้ที่ใช้กรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล โดยกฎกระทรวงระบุว่า

  • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 แผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูล ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ส่วนกรณีทำป้ายใหม่ทั้งแผ่นเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิก แต่เป็นหมายเลขทะเบียนเดิมก็ถือว่ามีความผิด

  • พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ฐานติดป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ป้ายซึ่งนายทะเบียนออกให้ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
    เช่นเดียวกัน และหากภายใน 30 วันผู้ต้องหายังไม่มาชำระค่าปรับจะมีการดำเนินการฟ้องร้องต่อไป

สรุปคือการใช้กรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูลถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ขาย ผู้นำไปใช้ ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ซึ่งผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมหากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นต้องถูกจับปรับอย่างแน่นอนครับ

Comments

comments

You May Also Like