มาแล้ว! ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สำหรับวันนี้เราก็ได้เอาสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาฝากทุกคนกันครับโดยยอดขายรถยนต์ทั้งหมดประจำเดือนนี้นั้นรวมทั้งหมดอยู่ที่ 57,093 คัน ซึ่งลดลงจากเดือนนี้ของปีแล้ว 10.7%  โดยแบ่งประเภทเป็น รถยนต์นั่ง 17,826 คัน ลดลง 29.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,267 คัน เพิ่มขึ้น 1.9% รวมรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้จำนวน 31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

ยอดขายรถ
โดยรวมตลาดรถยนต์นั่งเดือนกุมภาพันธ์มียอดขายลดลง แต่กลับกันตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นผลจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
ยอดจำหน่ายรถยนต์สะสม 2 เดือน มีปริมาณการขาย 108,914 คัน ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 29.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 0.2% เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเร่งกำลังซื้อในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ประกอบกับสถาบันทางการเงินที่ยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ และกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัว

– ตลาดรถยนต์รวมทั้งหมด ปริมาณการขาย 57,093 คัน ลดลง 10.7%

อันดับที่ 1 Toyota    15,569 คัน    ลดลง      30.9%    ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 2 Isuzu         12,171 คัน    เพิ่มขึ้น     3.5%        ส่วนแบ่งตลาด 21.3%
อันดับที่ 3 Honda     8,063 คัน    ลดลง       8.3%    ส่วนแบ่งตลาด 14.1%

– ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 17,826 คัน ลดลง 29.9%  

อันดับที่ 1 Honda     5,154 คัน    ลดลง     22.2%        ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 2 Toyota    4,027 คัน    ลดลง     57.9%        ส่วนแบ่งตลาด 22.6%
อันดับที่ 3 Mazda     2,243 คัน     เพิ่มขึ้น   42.5%        ส่วนแบ่งตลาด 12.6%
    – ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

อันดับที่ 1 Isuzu      11,316 คัน    เพิ่มขึ้น     4.2%        ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 2  Toyota  10,747 คัน    ลดลง     10.7%        ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 Mitsubishi  3,485 คัน    เพิ่มขึ้น    37.9%    ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

– ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

อันดับที่ 1 Isuzu        11,316 คัน    เพิ่มขึ้น     4.2%        ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 2 Toyota    10,747 คัน    ลดลง     10.7%        ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 Mitsubishi    3,485 คัน    เพิ่มขึ้น    37.9%    ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

– ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,999 คัน

อันดับที่ 1  Toyota    2,613 คัน
อันดับที่ 2  Mitsubishi   1,752 คัน
อันดับที่ 3  Ford 496 คัน
อันดับที่ 4 Isuzu  71 คัน
อันดับที่ 5 Chevrolet  67 คัน

          – ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,399 คัน ลดลง 6.4%

อันดับที่ 1 Isuzu        11,245 คัน    เพิ่มขึ้น    14.1%    ส่วนแบ่งตลาด 42.6%
อันดับที่ 2 Toyota     8,134 คัน    ลดลง      26.9%    ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 Ford     2,089 คัน    เพิ่มขึ้น    19.8%    ส่วนแบ่งตลาด  7.9%

  – ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,267 คัน เพิ่มขึ้น 1.9%

อันดับที่ 1 Isuzu        12,171 คัน    เพิ่มขึ้น      3.5%    ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
อันดับที่ 2 Toyota 11,542 คัน    ลดลง     10.9%        ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
อันดับที่ 3 Mitsubishi     3,485 คัน    เพิ่มขึ้น   37.9%        ส่วนแบ่งตลาด  8
ในเดือนมีนาคม แนวโน้มทรงตัวเนื่องจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ จากค่ายรถยนต์ต่างๆประกอบกับการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นั้นส่งผลให้ความเชื้อมั่นของผู้บริโภคลดลง

                รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ รถมือสองสภาพดี ราคาถูก

Comments

comments

You May Also Like