ผบช.น. สั่ง88พื้นที่ทั่วกรุงเทพ ปรับสูงสุด8ข้อหาหลัก จับจริง ปรับจริง บังคับใช้จริง!

ผบช.น. สั่ง88พื้นที่ทั่วกรุงเทพ ปรับสูงสุด8ข้อหาหลักแก้ไขปัญหารถติด
พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการตำรวจราจร(ผบก.จร.) กล่าวว่าภายหลังการร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนร่วมกับ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(รรท.ผบช.น.) โดยในที่ประชุม บก.จร.ได้รายงานผลการจับกุมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถแท็กซี่ที่กระผิดกฎหมายจราจรตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้สั่งการให้เข้มงวดในการเฝ้าระวังจับกุมผู้กระทำกระทำความผิด“ เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนได้ร้องเรียนไปยังหน่อยงาน คสช.เข้ามาอย่างต่อเนื่องพบเห็นผู้ขี่รถฝ่าฝืนกฎจราจร อาทิ ข้อหาขับรถย้อนศร ขับรถบนทางเดินเท้า ฝ่าฝืนสัญญานไฟแดง แท็กซี่ปฎิเสธผู้โดยสาร อุปกรณ์ไม่ครบ แท็กซี่ปฎิเสธผู้โดยสาร แต่งกายไม่สุภาพ จอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น

Image
ดังนั้นทาง ผบช.น.จึงได้สั่งการให้ 88 สน.ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นหากเจ้าหน้าที่ตำรวจราจรพบเห็นสามารถดำเนินการจับกุม และบังคับใช้กฎหมายในอัตราโทษสูงสุดได้ทันที เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้ถนนร่วมกันเกิดความเดือดร้อน และเกิดความไม่ปลอดภัย และยังส่งผลกระทบต่อกิจการข้างถนน รวมถึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเฉพาะขับรถย้อนศรและฝ่าไฟแดง

พล.ต.ต. มงคล กล่าวว่า สำหรับสติถิการจับกุมของกองบังคับการตำรวจนครบาล1-9(บก.น.1-9) และบก.จร.ตั้งแต่วันที่ 30-31 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้กระทำความผิด 8 ข้อหาหลักดังนี้1.ขับรถย้อนศรจำนวน 246 ราย 2.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย จำนวน 5 ราย 3.แต่งรถ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 233 ราย 4.แท็กซี่แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศอธิบดี จำนวน 206 ราย 5.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจำนวน 116 ราย 6.แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารจำนวน 28 ราย 7.แท็กซี่เก็บค่าโดยสารเกิน(ไม่กดมิเตอร์) 5 ราย 8.แท็กซี่ไม่มีใบอนุญาติขับขี่รถสาธารณะจำนวน 111 ราย

อัตราการเสียค่าปรับอยู่ที่ •
1.ขับรถย้อนศร อัตราเสียค่าปรับอยู่ที่ 500 บาท
2.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.แต่งรถ อุปกรณ์รถไม่ครบ ปรับสูงสุด 500 บาท
4.แท็กซี่แต่งการไม่ถูกต้องตามประกาศอธิบดี ปรับสูงสุด 1,000 บาท
5.ฝ่าฝืนสัญญานไฟจารจร ปรับ 1,000 บาท
6.แท็กซี่ปฎิเสธผู้โดยสาร ปรับสูงสุด 1,000 บาท
7.แท็กซี่เก็บค่าโดยสารเกิน ปรับ 1,000 บาท
8.แท็กซี่ไม่มีใบขับขี่อนุญาติขับขี่รถสาธารณะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

Comments

comments

You May Also Like