การรีไฟแนนซ์ดีหรือไม่..อย่างไร

สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวนิวส์อันซีน มีบางคนบอกไว้ว่าการรีไฟแนนซ์จะได้มีเงินก้อนใหม่มาจ่ายเงินที่ค้างอยู่ อันนี้ก็เป็นความจริง แต่ขั้นตอนของการรีไฟแนนซ์นั้นต้องดูหลายอย่างควบคู่กันไป การรีไฟแนนซ์ คือ การที่คุณกู้เงินก้อนใหม่เพื่อไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยที่คุณได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ในปัจจุบันการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินสูงขึ้น ทำให้ตลาดรีไฟแนนซ์คึกคักมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ3-4 ปีที่แล้ว

การรีไฟแนนซ์รถ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัจจุบันนี้ ตลาดเป็นของผู้กู้ ซึ่งคุณอาจเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์เงินกู้ของคุณ อย่างไรก็ตามการรีไฟแนนซ์ที่ดีจะต้องคำนึงด้วยว่า ส่วนประหยัด จากดอกเบี้ยที่ลดลง (ค่างวดเก่า หักจาก ค่างวดใหม่) คุ้มกับ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการรีไฟแนนซ์ หรือไม่ใครที่กำลังผ่อนรถอยู่ อาจจะคิดถึงการขอเงินกู้ใหม่ เพื่อมาชำระหนี้รถที่คงค้างอยู่ แต่ใครก็ตามที่กำลังจะนำรถใช้แล้วไปขอสินเชื่อใหม่ อาจจะต้อง คิดใหม่ ถ้าการขอสินเชื่อครั้งนี้เป็นการรีไฟแนนซ์ เพราะเงื่อนไขในการปิดบัญชีสินเชื่อรถยนต์ก่อนกำหนดนั้น ลูกหนี้ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญากู้เดิม ซึ่งนั่นเท่ากับว่า ลูกค้าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยซ้ำซ้อน ทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญากู้ใหม่และดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิมแถมยังต้องจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวสำหรับดอกเบี้ย ที่เกิดจากสัญญากู้เดิมถ้าโชคดีลูกค้าอาจจะได้รับส่วนลดบ้าง สำหรับดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิมซึ่งส่วนลดที่ลูกค้าได้รับเมื่อปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดนั้นส่วนใหญ่จะคิดตามระยะเวลาผ่อนชำระที่ชำระแล้ว คือถ้าผ่อนชำระเงินงวดไปได้ไม่กี่งวดส่วนลดดอกเบี้ยจะสูง แต่ถ้า จำนวนเงินงวดที่ต้องผ่อนชำระเหลือน้อยงวด ส่วนลดดอกเบี้ยจะน้อยด้วยขณะที่บางค่ายกำหนดส่วนลดไว้ที่ 50% ของดอกเบี้ยคงเหลือไม่ว่าจะผ่อนชำระมาแล้วกี่งวดก็ตาม แต่สุดท้ายลูกค้าก็ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ดี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการคิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในระบบสินเชื่อรถยนต์

ดังนั้น ก่อนที่จะปิดบัญชีสินเชื่อเดิม เพื่อนำรถไปทำการขอสินเชื่อใหม่ (รีไฟแนนซ์) ลูกค้าต้องคำนวณว่า หลังจากหักส่วนลดดอกเบี้ย หรือบวกเบี้ยปรับเพิ่มตามเงื่อนไขของการปิดบัญชีสินเชื่อก่อนกำหนด ดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิมจะเป็นเท่าไหร่ จากนั้นคำนวณดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ใหม่ เพื่อนำมาหาส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จากทั้ง 2 กรณี ถึงจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ถ้าจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ เพียงเพราะเห็นว่า ดอกเบี้ยใหม่ต่ำกว่า และหวังจะจ่ายดอกเบี้ยถูกลง ถือว่าเป็นการคิดที่ผิด เพราะนอกจากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยซ้ำซ้อนแล้ว ยอดเงินและระยะเวลากู้ใหม่ ยังอาจลดลงตามสภาพและอายุรถที่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือ มีหนี้เพิ่มขึ้น

Comments

comments

You May Also Like