ถ้าจำเป็น!! ต้องจอดรถ “ตากแดด” เป็นเวลานานต้องดู

ในช่วงที่อากาศร้อนขนาดนี

Read more

เตรียมตัวดับความร้อนภายในรถยนต์รับซัมเมอร์นี้ !!

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ต

Read more