ขณะเติมน้ำมัน ต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง หรือไม่ ??

ขณะที่กำลังเติมน้ำมันทุก

Read more

เติมน้ำมันต้องดับเครื่อง-ห้ามโทรศัพท์ ฝ่าฝืนปรับหนัก เริ่มบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไป!

กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศก

Read more