TOYOTA ประกาศ!! เริ่มผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์นี้

ก่อนหน้านี้ TOYOTA ประกาศ ระงับการผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นชั่วคร่าว หลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงงานซัปพลายเออร์เหล็ก ซึ่งส่งผลให้บริษัทขาดแคลนชิ้นส่วน ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าได้ประกาศจะหยุดการผลิตรถยนต์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ เนื่องจากบริษัทพันธมิตร บริษัท ไอ จี สตีล (Aichi Steel) ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนให้ได้

269778_1ล่าสุดทาง บริษัทโตโยต้า ประกาศว่าได้เริ่มผลิตรถยนต์เต็มรูปแปบ ตั้งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดความล่าช้ามาเป็นเวลา 1สัปดาห์ และการดำเนินงานการผลิตได้เริ่มต้นใหม่ตามที่วางแผนไว้พอดี

Comments

comments

You May Also Like