เตรียมจ่ายเพิ่ม ค่าทางด่วน 2 เส้นนี้ จ่อปรับขึ้นราคา 50%

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้เปิดเผยว่า หน่วยงานที่ดูแลด้านงบประมาณแผ่นดิน เช่น กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เสนอความเห็นทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับรัฐบาล โดยหลังจากประชุมกันแล้วมีความเห็นต้องพร้องกันว่าจะเสนอให้มีการปรับราคาค่าผ่านทางหลวงพิเศษ 2 เส้นนี้

ขึ้นค่าทางด่วน

โดยทางหลวงพิเศษ 2 เส้นดังกล่าวได้แก่ ทางหลวงสาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี และสาย 9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งแต่เดิมนั้นอัตราค่าผ่านทางอยู่ที่กิโลเมตรละ 1 บาท ขึ้น โดยทางหน่วยงานเสนอให้ขึ้นเป็นกิโลเมตรละ 1.50 บาท ซึ่งคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นจากค่าปรับเดิม เพื่อให้รายได้จากการเก็บค่าผ่านทางมีสัดส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับรายจ่ายหรือวงเงินลงทุนที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นแนวทางลดภาระงบประมาณการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับ รัฐบาลได้อีกด้วย เพราะหากกรมทางหลวงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็สามารถนำเงินมาใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการต่างๆ ในอนาคตได้โดยไม่ต้องขอเงินงบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งนายอานนท์ให้เห็นสมควรว่าน่าจะปรับขึ้นราคาเพราะตั้งแต่สร้างมอเตอร์เวย์มา 15 ปี ยังไม่เคยมีการปรับขึ้นราคา แต่จะปรับในอัตราเท่าไรนั้นต้องไปดูให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเสียก่อน เพราะการปรับขึ้นค่าผ่านทางเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆ และนอกจากนี้ยังจะต้องนำไปปรับใช้กับทางหลวงสายอื่นๆ อีกด้วย

นายอานนท์ยังเผยอีกว่าการปรับขึ้นค่าผ่านทาง ยังเป็นการเพิ่มแรงจูงใจด้านผลตอบแทนให้แก่กลุ่มนักลงทุน ซึ่งในอนาคตกรมทางหลวงจะระดมทุนผ่านกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) ที่รัฐบาลเตรียมจัดตั้งขึ้น

Comments

comments

You May Also Like